top of page

Home  >  Fairs  >  2023 Art SG

Press Release

Matthew Liu Fine Arts is pleased to participate in 2023 Art SG. We will be featuring selected works by Chen Qiang, Huang Yuanqing, Lu Xinjian, Mao Guanshuai, Ni Zhiqi,  Qu Fengguo, Shen Chen and Zhou Changjiang. 

For further information, please contact info@mlfinearts.com or +86 21 63151582

bottom of page