top of page

PAST

2024
Riera-i-Aragó_46202.jpg
2022- 2023
Untitled No.12047-22 Acrylic on Canvas 56X44 in. 2022 a  - 复件(2).jpg
429,600Pinpricks,163x152.5cm, Hand make Xunpaper ,2021-2023 .jpg
欢迎来到乌托邦 布面油画200X250cm 2022.JPG
微信图片_20230510162243.jpg
2014-2019-2  130x150cm.jpg
17-1.jpg
35 _Valery Katsuba Jumping from a Rope on the River Oredezh black and white  Rozhdestveno
peral estudio 17.jpg
艺术家展览页方图.jpg
2016 - 2017

Qi Lei: The River Flows Through the City  

2017.11.03 - 12.31

Zheng Zaidong: The City Wanderer

2016.12.03 - 2017.01.15

at Jewelvary

Yin Zhaoyang: New Works

2016.11.05 - 2017.02.26

Lu Xinjian: Jiangnan

2016.07.09 - 09.04

Vik Muniz: Vik Muniz

2016.03.18 - 05.06

bottom of page