top of page

Home  >  Fairs  >  2021 Guangzhou Contemporary Art Fair

2021.12.26 - 12.29  PWTC EXPO Hall 1
Guangzhou Contemporary Art Fair

Press Release

Matthew Liu Fine Arts is pleased to participate in 2021 Guangzhou Contemporary Art Fair. We will be featuring selected works by Eduardo Arranz-Bravo, Chen Qiang, Huang Yuanqing, Javier Martin, Luong Thai, Mao Guanshuai, Qi Lei, Shen Chen, Thomas Canto, Yang Yongliang, Yin Zhaoyang and Yuan Daxi.

For further information, please contact info@mlfinearts.com or +86 21 63151582.

bottom of page